Oferowane usługi

Sage

Symfonia ERP

Doskonałym systemem przeznaczonym dla małych i średnich firm jest Sage Symfonia ERP, znana wcześniej jako Forte. Za sprawą zintegrowanych narzędzi raportująco-analitycznych może służyć jako istotne wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz finansowych na każdym ze szczebli organizacji. Modułowa budowa systemu sprawia, że łatwo go dopasować do potrzeb firmy. Wspólna baza danych pozwala na całkowitą integrację księgowości i wymianę danych pomiędzy różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa.
Sage Symfonia Forte, a dziś ERP to narzędzie służące do zarządzania biznesem, elastycznie dopasowujące się do firmy na każdym etapie jej rozwoju. Rdzeniem systemu jest Sage Symfonia ERP Business Intelligence, który gromadząc i konsolidując informacje z modułów operacyjnych, daje szansę na przekrojowe spojrzenie na firmę, analizę jej aktualnej sytuacji finansowej oraz diagnozowanie ewentualnych szans i zagrożeń.
Pozostałe moduły stanowią pomoc w administrowaniu obszarami, które są priorytetowe dla funkcjonowania organizacji, m.in.: finanse i księgowość, kadry i płace, obszar handlowy oraz produkcyjny. Moduły współpracują z aplikacjami usprawniającymi działanie operacji elektronicznych oraz wymieniają się danymi w oparciu o centralną bazę danych oraz księgi rachunkowe.

Symfonia ERP - Moduły systemu

Symfonia ERP - Księgowość

1
Finanse i Księgowość

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość to moduł obsługujący pełną księgowość przedsiębiorstw, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na bazie zakładowego planu kont. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności moduł ten gwarantuje firmie skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia monitorowanie kondycji finansowej firmy, a w razie potrzeby natychmiastowego reagowania na zmiany. Dzięki całemu spektrum udogodnień system do maksimum ułatwia procedury księgowe, oszczędza czas i zapewnia najlepsze wyniki.

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość:

Funkcjonalność modułu Finanse i Księgowość:

 • sprowadza do minimum ryzyko popełnienia błędów i systematyzuje rutynowe, pracochłonne czynności dzięki centralnej bazie danych dla całego systemu,
 • dane są wprowadzane do systemu tylko raz,
 • gwarantuje elastyczne przystosowanie systemu do nieszablonowych potrzeb i procesów zachodzących w firmie oraz zapewnia większy komfort pracy jego użytkowników,
 • stanowi optymalne narzędzie do grupowego rozliczania płatności (decyzje na temat terminu wykonania przelewu i liczby osób, które go otrzymają),
 • umożliwia nadzór nad rentownością podjętych działań na podstawie analiz dokumentów zebranych pod projektem lub kontraktem.
2
Kadry i Płace

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace dotyczy aspektów związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. System umożliwia kompleksową ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) oraz przygotowywanie list płac. Ponadto współpracuje z systemami bankowości elektronicznej i usprawnia księgowanie dokumentów w wybranej strukturze układu kosztów. Dzięki Symfonii ERP Kadry i Płace automatyzacja rozliczeń podatkowych oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń staną się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace to:

Funkcjonalność modułu Kadry i Płace:

 • szybsze nanoszenie korekt dzięki zaawansowanym mechanizmom automatycznie aktualizującym listy płac wobec poprzednich, zamkniętych okresów dla danej grupy pracowników,
 • synchroniczne naliczanie okresów z kilku stanowisk, co pozwala wielu osobom na swobodną pracę w tym samym czasie,
 • naliczanie, zamykanie i otwieranie okresu danej grupy pracowników – gwarantuje natychmiastową i bezbłędną modyfikację wybranych wartości w całym systemie.
3
Środki Trwałe

Zarządzanie majątkiem firmy to często złożony proces, a prowadzenie ewidencji i obliczanie amortyzacji jest zajęciem czasochłonnym. Z pomocą przychodzi tu Sage Symfonia ERP Środki Trwałe. Moduł ten podniesie efektywność zarządzania majątkiem firmy. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego nie tylko przyniosą wiele cennych informacji zarządczych, lecz także ograniczą ryzyko popełnienia błędów. Ponadto w ERP Środki Trwałe raty leasingowe mogą być automatycznie dzielone na kapitał i odsetki w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Moduł uwzględnia także ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe to:

Funkcjonalność modułu Środki Trwałe:

 • większa efektywność zarządzania majątkiem trwałym,
 • ograniczenie ryzyka popełniania błędów – naliczanie amortyzacji opiera się na obowiązujących przepisach prawa bilansowego i podatkowego,
 • mniej pracochłonna obsługa procesu inwentaryzacji,
 • automatyzacja obsługi obcych środków trwałych.

Wybór systemu

Teraz gdy już miałeś przyjemność zapoznania się z naszymi modelami wdrożeniowymi, ale kompletnie nie wiesz, jaki system ERP wybrać dla swojej działaności, przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Możemy już na tym etapie pomóc Ci zawęzić zakres poszukiwać odpowiedniego systemu. Dzisiejszy rynek oferuje szereg rozwiązań dla biznesu, w mnogości których nie jest łatwo się odnaleźć. Dlatego prezentujemy poniżej pakiety, które na podstawie wskazanych przez Ciebie parametrów pozwolą wyznaczyć systemy dedykowane określonym modelom firmy.

Pakiety

Jeżeli nie wiesz jeszcze jakiego rozwiązania potrzebujesz, zapoznaj się z naszymi pakietami.
Poniżej znajdują się 3 sugerowane przez nas pakiety. Każdy z nich ostatecznie zostaje przez nas zoptymalizowany po zapoznaniu się z oczekiwaniami firmy.

Branża firmy
Rozmiar firmy

Wycena oprogramowania

Proponujemy Państwu przeprowadzenie indywidualnej wyceny.
Wybierz jakie moduły będą ci potrzebne i uzyskaj najlepszą cenę pakietu.

Skorzystaj z wyceny