Oferowane usługi

Sage

ERP XL - Moduły systemu

ERP XL - Finanse i Księgowość

1
Finanse

Moduł Finanse pozwala na:

Funkcjonalność modułu Finanse:

 • obsługę kilku kas i rejestrów bankowych w polskiej i zagranicznej walucie,
 • ewidencję obrotu przy użyciu kart płatniczych (w tym ewidencję prowizji za obsługę kart i terminali),
 • sprawne łączenie płatności i zobowiązań,
 • raportowanie należności i zobowiązań,
 • skuteczne generowanie upomnień i not odsetkowych, zapewniające utrzymanie płynności finansowej,
 • elastyczne wystawianie kompensat,
 • obsługę leasingu, a także różnego rodzaju lokat (odnawialnych, nieodnawialnych, nocnych, terminowych oraz walutowych),
 • automatyczne naliczanie różnic kursowych,
 • magazyn walut, czyli wycenę środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej oraz kontrolę prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach,
 • sprawne tworzenie sprawozdań finansowych dzięki dostępnym kreatorom – automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych opartych na dostępnych wzorach
2
Księgowość

Comarch ERP XL to system stale dostosowywany do zmian w przepisach prawnych.

Wyróżnić należy następujące cechy modułu Księgowość

Funkcjonalność modułu Księgowość:

 • skrupulatna obsługa finansowo-księgowa firmy, zgodna z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • praca na bazie przejrzystego, wielopoziomowego planu kont o strukturze drzewa,
 • uproszczenie pracy księgowego – opcja szybkiego wyszukiwania konta na podstawie zmiennych kryteriów, takich jak fragment nazwy, atrybut, symbol, data założenia, poziom konta i inne,
 • obsługa prowadzenia księgowości w postaci dzienników cząstkowych, które grupują operacje gospodarcze zgodnie z rodzajem,
 • automatyzacja księgowań – możliwość tworzenia szablonów księgowań, w których czynności powtarzalne działają automatycznie („inteligentne” schematy księgowań wychwytują cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonują dekretacji),
 • monitorowanie dowolnej liczby kręgów kosztów,
 • uproszczenie analizy kosztów za sprawą definiowalnych wymiarów analitycznych – dokumenty wystawiane i zatwierdzone w Comarch ERP XL można opisywać przy użyciu różnych, definiowalnych przez użytkownika kategorii (np. dział, projekt, kontrahent, lokalizacja, miejsce powstawania kosztów, cel, rodzaj kosztu); otrzymane dane są następnie wykorzystywane do analizowania kosztów w rozmaitych ujęciach i perspektywach.
3
Środki trwałe

Jako podstawa rejestrowania majątku trwałego służą księgi inwentarzowe, zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewa. Jest to wykaz wszystkich składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Ewidencja zdarzeń dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej przebiega w oparciu o stosowne dokumenty. Jeśli chodzi o amortyzację składników majątku, przebiega ona dwutorowo – w ujęciu bilansowym (zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR/MSSF) oraz podatkowym. W przypadku środków trwałych serwisowanych można wstrzymać naliczanie amortyzacji aż do momentu ich naprawy i powtórnego przesunięcia do użytkowania. Dzięki dynamicznemu raportowaniu możliwe jest dotarcie do szczegółowych informacji na temat danych środków trwałych, z wariantem oznaczenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.

Inwentaryzacja majątku trwałego to:

Funkcjonalność modułu Środki trwałe:

 • tworzenie arkuszy spisowych z uwzględnieniem różnych parametrów,
 • szerokie spektrum zakresu i sposobu generowania odczytów,
 • opcja przypisania kodów kreskowych składnikom majątku oraz dokonania inwentaryzacji przy użyciu kolektorów danych.
4
Human Resources

Wsparcie kadrowo-płacowe:

Funkcjonalność modułu Human Resources:

 • pełna obsługa procesu kadrowo-płacowego – od zatrudnienia pracownika, przez operacje związane z jego rozliczeniami, aż po rozwiązanie umowy o pracę i wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • pomoc w określaniu elementów wynagrodzeń, korelacji ich wysokości z czasem pracy, nieobecnością lub stażem pracy,
 • przesłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
 • wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline,
 • wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych i właścicieli – wgląd we wszystkie deklaracje składane do ZUS i urzędu skarbowego,
 • sporządzanie wypłaty gotówkowej oraz przelewów na rachunki bieżące pracowników,
 • automatyczne dane na temat kosztów wynagrodzeń,
 • wydruki deklaracji podatkowych; dostępne są także następujące dokumenty: umowa o pracę, świadectwo pracy, pełna i skrócona lista pracowników, lista osób zatrudnionych i zwolnionych w zadanym okresie, karty pracy, raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach, struktury zatrudnienia i inne,
 • kooperacja z rejestratorami czasu pracy (urządzeniami RCP),
 • bieżące dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawa,
 • spis kwalifikacji i uprawnień pracowników,
 • integralne mechanizmy kontrolowania wygasających uprawnień, badań, umów i narzędzia przypominające o nich.
5
e-Pracownik

Aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można używać na komputerze oraz urządzeniach mobilnych. Program automatycznie przyjmuje rozmiar ekranu urządzenia, na którym jest używany.

Comarch e-Pracownik to:

Funkcjonalność modułu e-Pracownik:

 • spis pracowników z ich danymi personalnymi,
 • wgląd w przygotowane w Comarch ERP XL wydruki, np. kwity wypłat, PIT-y,
 • ewidencja kwalifikacji i umiejętności pracowników (np. znajomość języków, BHP, kurs SEP),
 • plan pracy w układzie miesięcznym, 7- i 5-dniowym wraz z ustaleniem reguł dotyczących przerw,
 • weryfikacja rzeczywistego czasu pracy pracownika wraz z podziałem na konkretne zadania i projekty,
 • lista nieobecności pracowników oraz system limitów urlopowych,
 • kontrola nieobecności – organizowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych, a także delegacji,
 • system potwierdzeń mailowych, jeśli chodzi o wprowadzenie i zatwierdzenie urlopu czy delegacji.

Wybór systemu

Teraz gdy już miałeś przyjemność zapoznania się z naszymi modelami wdrożeniowymi, ale kompletnie nie wiesz, jaki system ERP wybrać dla swojej działaności, przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Możemy już na tym etapie pomóc Ci zawęzić zakres poszukiwać odpowiedniego systemu. Dzisiejszy rynek oferuje szereg rozwiązań dla biznesu, w mnogości których nie jest łatwo się odnaleźć. Dlatego prezentujemy poniżej pakiety, które na podstawie wskazanych przez Ciebie parametrów pozwolą wyznaczyć systemy dedykowane określonym modelom firmy.

Pakiety

Jeżeli nie wiesz jeszcze jakiego rozwiązania potrzebujesz, zapoznaj się z naszymi pakietami.
Poniżej znajdują się 3 sugerowane przez nas pakiety. Każdy z nich ostatecznie zostaje przez nas zoptymalizowany po zapoznaniu się z oczekiwaniami firmy.

Branża firmy
Rozmiar firmy

Branża

produkcja

Działalność

produkcyjna

Zamów

Wycena oprogramowania

Proponujemy Państwu przeprowadzenie indywidualnej wyceny.
Wybierz jakie moduły będą ci potrzebne i uzyskaj najlepszą cenę pakietu.

Skorzystaj z wyceny