Oferowane usługi

Sage

ERP Optima - Moduły systemu

ERP Optima - Księgowość

1
Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to najnowszy system komputerowy, dający możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o rachunkowości, a także pozwalający na tworzenie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Dzięki pracy z systemem użytkownik ma szansę realizowania celów ściśle związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych, tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dotyczących kierunku inwestowania, odpowiedniego wykorzystania zasobów itp., rozliczania się z fiskusem z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7.

2
Księga Podatkowa

Program Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa dedykowany jest obsłudze księgowej firmy, rozliczającej się na bazie:
- księgi przychodów i rozchodów
- ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT)
Warto podkreślić, że Księga Podatkowa pozwala gromadzić dane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów.

3
Środki Trwałe

Program Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe zapewnia wsparcie przy prowadzaniu ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji zostają wygenerowane na bazie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach, następnie można je zaksięgować. Z modułem Środki Trwałe łatwiejsze staje się prowadzenie ewidencji, rejestracja zdarzeń gospodarczych, będących wynikiem powiększenia czy pomniejszenia wartości środków trwałych. Wśród innych funkcjonalności programu wymienić należy: uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych i sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych. Program pozwala na dwojakie ujęcie amortyzacji: kosztowe i bilansowe.

4
Płace i Kadry

Z obsługą działu kadrowo-płacowego wiąże się wymóg ciągłego śledzenia stale zmieniających się przepisów prawa pracy i tych dotyczących ubezpieczeń społecznych. Starannie zaprojektowane rozwiązania w module Płace i Kadry czynią pracę na tyle zautomatyzowaną, że ryzyko pojawienia się błędu w trakcie wykonywania operacji jest minimalne. Pełna integracja modułu z programem Płatnik zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Aplikacja będzie wsparciem w obsłudze kadrowo-płacowej każdej firmy.
Moduł Kadry to funkcjonalność umożliwiająca zbieranie odpowiednich informacji personalnych na temat pracowników, danych o członkach ich rodzin, zasadach wynagradzania, obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, zawartych umowach cywilnoprawnych, a także o danych podatkowych: kosztach uzyskania przychodu, ulgach i progach podatkowych.

5
e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik to nieoceniona pomoc przy zarządzaniu czasem pracy i urlopami, współpracująca bezpośrednio z modułem Płace i Kadry w Comarch ERP Optima. Aplikację Comarch ERP e-Pracownik obsługiwać można na komputerze oraz urządzeniach mobilnych: laptopie, tablecie oraz smartfonie. Dodatkowym udogodnieniem jest dynamiczne, automatyczne dopasowywanie się programu do rozmiaru ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik.
Wraz z Comarch ERP e-Pracownik każdy pracownik firmy otrzymuje narzędzie, przy użyciu którego zyskuje dostęp do informacji o wyznaczonych celach i ocenach ich realizacji oraz ewidencji czasu pracy z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikacja usprawnia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy, jest także pomocna przy zgłaszaniu i zatwierdzaniu urlopów.

Zawiera:

Funkcjonalność modułu e-Pracownik:

  • listę pracowników oraz ich podstawowe dane personalne,
  • ewidencję kwalifikacji pracowników (np. znajomość języków, BHP),
  • plan pracy w układzie miesięcznym, 7- i 5-dniowym wraz z weryfikacją aktualnych przepisów związanych z przerwami w pracy,
  • ewidencję rzeczywistego czasu pracy pracownika wraz z podziałem na zadania i projekty,
  • limity urlopowe oraz listę nieobecności pracowników,
  • rejestrację nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych oraz delegacji,
  • potwierdzenia mailowe, dotyczące wprowadzenia i zatwierdzenia urlopu oraz delegacji.
6
Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe powstał w celu zdecydowanego ułatwienia pracy w biurach rachunkowych i dla doradców podatkowych, którzy są zmuszeni wykonywać pewne seryjne operacje na wybranych bazach danych w tym samym czasie. Na szczególną uwagę zasługuje czytelność i klarowność modułu Biuro Rachunkowe. Praca w nim opiera się na danych wprowadzonych do baz wielu klientów jednocześnie. Przy pomocy modułu przeprowadzić można takie operacje jak: konwersja baz danych, seryjne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, seryjne operacje w zakresie eksportu e-Deklaracji i importu UPO czy wykonywanie wydruków. Dzięki przygotowanym raportom udaje się z większą precyzją przyjrzeć efektywności pracy operatorów programu oraz realnie ocenić koszt obsługi danych klientów. Co ważne, moduł Biuro Rachunkowe łączy się bezpośrednio z modułem Obieg Dokumentów oraz CRM, dzięki czemu istnieje szansa korzystania z elektronicznej biblioteki dokumentów czy też obsługiwania elektronicznej korespondencji z klientami.

Wybór systemu

Teraz gdy już miałeś przyjemność zapoznania się z naszymi modelami wdrożeniowymi, ale kompletnie nie wiesz, jaki system ERP wybrać dla swojej działaności, przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Możemy już na tym etapie pomóc Ci zawęzić zakres poszukiwać odpowiedniego systemu. Dzisiejszy rynek oferuje szereg rozwiązań dla biznesu, w mnogości których nie jest łatwo się odnaleźć. Dlatego prezentujemy poniżej pakiety, które na podstawie wskazanych przez Ciebie parametrów pozwolą wyznaczyć systemy dedykowane określonym modelom firmy.

Pakiety

Jeżeli nie wiesz jeszcze jakiego rozwiązania potrzebujesz, zapoznaj się z naszymi pakietami.
Poniżej znajdują się 3 sugerowane przez nas pakiety. Każdy z nich ostatecznie zostaje przez nas zoptymalizowany po zapoznaniu się z oczekiwaniami firmy.

Branża firmy
Rozmiar firmy

Branża

produkcja

Działalność

produkcyjna

Zamów

Wycena oprogramowania

Proponujemy Państwu przeprowadzenie indywidualnej wyceny.
Wybierz jakie moduły będą ci potrzebne i uzyskaj najlepszą cenę pakietu.

Skorzystaj z wyceny