Oferowane usługi

Sage

ERP Altum - Moduły systemu

ERP Altum - Finanse, zarządzanie i analizy

1
Finanse

Comarch ERP Altum umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zarówno w firmie o jednooddziałowej strukturze, jak również w holdingu. Dzięki możliwości obsługi kilku firm w jednym systemie, platforma pozwala jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej księgowości dla każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek. Platforma pozwala wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji człowieka, dzięki temu, praca księgowego staje się znacznie wygodniejsza i prostsza. System pozwala również w pełni kontrolować stan kondycji finansowej firmy oraz w porę reagować na zmiany, dzięki m.in. analizom należności i zobowiązań (Business Intelligence).

2
Wielofirmowość i Międzynarodowość w systemie Finansowo Księgowym

Ewidencja księgowa w przypadku prowadzenia kilku firm w jednym systemie, prowadzona jest w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że każda z firm ma odrębne okresy obrachunkowe oraz powiązane z nimi słowniki, takie jak: dzienniki księgowań i plan kont. Wydzielone są również dokumenty księgowe oraz pozostałe obszary księgowe tj.: schematy księgowań, księgowania okresowe, zestawienia księgowe, rejestry VAT czy kasy gotówkowe i konta bankowe. System Comarch ERP Altum pozwala na ujęcie operacji na kontach księgowych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. Platforma usprawnia również naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych tworzą się automatycznie i mogą być automatycznie księgowane na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

3
e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik to aplikacja do zarządzania m.in. czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem kadrowo-płacowym w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Comarch e-Pracownik to: • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje) • powiadomienie e-mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo- płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów) • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności • osobisty pulpit każdego pracownika • plan pracy w układzie 5-, 7- i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych • funkcje związane z zarządzaniem: o lista użytkowników z informacją o stanie ich konta o uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji.

4
Business Intelligence

We współczesnych przedsiębiorstwach codziennie generowana jest olbrzymia ilość danych, które coraz ciężej skutecznie analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie klasy Business Intelligence. To, co wyróżnia Comarch ERP Altum od innych systemów ERP dostępnych na rynku, to dostępne wprost w systemie, wbudowane narzędzia Business Intelligence, na których wraz z Business Process Management opiera się cała platforma. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy dostępne w standardzie. W Comarch ERP Altum pracownicy, w zakresie swoich uprawnień, mają dostęp do wielu gotowych raportów i analiz dostępnych wprost w systemie dotyczących różnych obszarów działalności firmy. Zapewnienie wygodnej pracy z danymi: • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez użytkowników biznesowych za pomocą myszki (technika „przeciągnij i upuść”) • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

Wybór systemu

Teraz gdy już miałeś przyjemność zapoznania się z naszymi modelami wdrożeniowymi, ale kompletnie nie wiesz, jaki system ERP wybrać dla swojej działaności, przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Możemy już na tym etapie pomóc Ci zawęzić zakres poszukiwać odpowiedniego systemu. Dzisiejszy rynek oferuje szereg rozwiązań dla biznesu, w mnogości których nie jest łatwo się odnaleźć. Dlatego prezentujemy poniżej pakiety, które na podstawie wskazanych przez Ciebie parametrów pozwolą wyznaczyć systemy dedykowane określonym modelom firmy.

Pakiety

Jeżeli nie wiesz jeszcze jakiego rozwiązania potrzebujesz, zapoznaj się z naszymi pakietami.
Poniżej znajdują się 3 sugerowane przez nas pakiety. Każdy z nich ostatecznie zostaje przez nas zoptymalizowany po zapoznaniu się z oczekiwaniami firmy.

Branża firmy
Rozmiar firmy

Branża

produkcja

Działalność

produkcyjna

Zamów

Wycena oprogramowania

Proponujemy Państwu przeprowadzenie indywidualnej wyceny.
Wybierz jakie moduły będą ci potrzebne i uzyskaj najlepszą cenę pakietu.

Skorzystaj z wyceny