Opieka

Po zakończeniu ostatniego etapu wdrożenia dochodzi do płynnego przejścia projektu z fazy wdrożenia w fazę serwisu (opieka serwisowa). W ramach Umowy Serwisowej Klienci otrzymują: obsługę dedykowanego opiekuna, hotline, wizyty konsultantów prezentujące nowości w kolejnych wersjach systemu, wizyty serwisowe, dogodność wspólnego projektowania nowych rozwiązań. Umowa jest tożsama z gwarancją tego, że w niedługim, określonym umową czasie konsultant zareaguje, jeśli pojawi się problem.