Sage Symfonia - Split payment

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności polega na rozdzieleniu płatności za fakturę na kwotę netto i naliczony VAT, a następnie przekazaniu kwoty netto na tradycyjny rachunek bankowy przedsiębiorcy, a kwoty podatku VAT na subkonto VAT utworzone do firmowego rachunku bankowego.

Każdy przedsiębiorca powinien już posiadać dodatkowy rachunek przeznaczony do rozliczeń VAT z innymi podatnikami lub urzędem skarbowym.

Split payment ma zastosowanie wyłącznie w transakcjach B2B.

Split Payment

Sage Symfonia gotowa na Split payment:

  • Symfonia Start 2.0
  • Symfonia 2,0
  • Symfonia 50c
  • Symfonia ERP