Comarch OCR

OCR, czyli optyczne rozpoznanie znaków (ang. optical character recognition) pozwala na zapisanie danych ze skanu dokumentu w postać elektroniczną z rozpoznaniem znaków.

Comarch OCR to program, dzięki któremu szybko wprowadzisz papierową fakturę do rejestrów VAT.
Narzędzie rozpozna na skanie faktury znaki, odczyta słowa i wartości– bez potrzeby ręcznego przepisywania danych i samodzielnego wprowadzania jej do oprogramowania księgowego.
System odczyta dane typu:

  • numer NIP
  • numer dokumentu
  • data wystawienia i sprzedaży
  • forma i termin płatności
  • stawki VAT
  • wartości netto, brutto, VAT

Ostatecznie dokument zostanie zweryfikowany i zaksięgowany a na koniec trafi do archiwum.

Z tym narzędziem zyskacie Państwo:

  • Oszczędność czasu na wprowadzanie danych
  • Zmniejszenie możliwości popełnienia błędu
  • Zautomatyzowanie procesu wprowadzania faktur zakupu

Comarch OCR

 

Kontakt:

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Działem Handlowym.