e-Faktury dla zamówień publicznych

W związku z wymogami Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych jednostki administracji publicznej mają obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych:

  • . Od 18 kwietnia 2019 – dotyczących zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR
  • . Od 1 sierpnia 2019 – dla wszystkich zamówień

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

Dla kogo jest PEF?
Platforma Elektronicznego Fakturowania jest przeznaczona dla:

  • . zamawiających w zamówieniach publicznych, np. urzędów
  • . wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych

Sage - w ramach rozwiązań indywidualnych przygotował import e-faktur oraz ich korekt wysłanych za pomocą platformy PEF. Plik z wygenerowanym dokumentem w formacie xml pobrany z platformy PEF będzie można zaimportować za pomocą specjalnie przygotowanego szablonu importu. Rozwiązanie przygotowane jest dla linii ERP, Symfonia 2.0 oraz 50cloud.

Rozwiązanie wraz z instrukcją instalacji i użytkową będzie można zakupić w modelu subskrypcji.

W ramach wykupionej subskrypcji klient ma zagwarantowane aktualizacje tego rozwiązania. Platforma PEF jest obecnie jeszcze niestabilna, a jej rzeczywiste działanie odbiega od założeń opisanych w dokumentacji. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach będzie niezbędne wydawanie aktualizacji rozwiązania w miarę stabilizowania się działania platformy PEF.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym: