PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa z dnia 4 października 2018r o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z  2018r poz.2215).

PPK – pracownicze plany kapitałowe – plany długoterminowego, dodatkowego oszczędzania uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnieciu przez niego 60 roku życia lub inne cele określone w ustawie.
Oszczędności gromadzone są poprzez wspólne wpłaty Pracodawcy i Pracownika a także premie od państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe - Harmonogram

Kto nie musi tworzyć PPK?

  • . Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli żadna z osób zatrudnionych nie będzie podlegać PPK
  • . Podmioty tworzące PPE, jeżeli zostały spełnione warunki umożliwiające wyłączenie (25% zatrudnionych, 3,5% składki)
  • . Pracodawcy prywatni – np. ktoś, kto zatrudnia gosposię i ogrodnika do prywatnej rezydencji
  • . Podmioty niemające statusu płatnika ZUS – skoro nie mają osób zatrudnionych, nie muszą tworzyć PPK
  • . Przedsiębiorcy – mimo że płacą składki ZUS, nie podlegają pod PPK

Sage Symfonia Kadry i Płace – będzie gotowe na PPK.

Już w Lipcu klienci posiadający usługę Gwarancji lub licencje zakupiona w modelu subskrypcji po aktualizacji będą mieli możliwość prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem składki na PPK lub PPE, tj:

  • . Rejestrowanie informacji o okresach przystąpienia\zawieszenia\odwieszenia uczestnictwa pracownika w PPK lub PPE
  • . Rejestrowanie wysokości składek
  • . Uwzględnianie tych danych w wyliczaniu wynagrodzenia

Już dziś zapraszamy Państwa na webinar prowadzony przez Sage w dniu 20 maja o godz. 10:00 (czas trwania ok. 1 godziny):
https://www.sage.com.pl/webinaria-sage/webinar_ppk